June 2016 Readings

June 1: Song of Solomon 1:1-2:7; Mark 2:1-17; Psalms 1-5

June 2: Song of Solomon 2:8-3:11; Mark 2:18-28; Psalms 6-8

June 3: Song of Solomon 4:1-5:1; Mark 3:1-19; Psalms 9-11

June 4: Song of Solomon 5:2-6:3; Mark 3:20-35; Psalms 12-13

June 5: Song of Solomon 6:4-7:5; Mark 4:1-20; Psalms 14-17

June 6: Song of Solomon 7:6-8:14; Mark 4:21-41; Psalm 18

June 7: Ecclesiastes 1:1-18; Mark 5:1-20; Psalms 19-21

June 8: Ecclesiastes 2:1-26; Mark 5:21-43; Psalms 22-23

June 9: Ecclesiastes 3:1-22; Mark 6:1-13; Psalms 24-26

June 10: Ecclesiastes 4:1-16; Mark 6:14-34; Psalms 27-29

June 11: Ecclesiastes 5:1-20; Mark 6:35-56; Psalms 30-31

June 12: Ecclesiastes 6:1-7:10; Mark 7:1-23; Psalms 32-34

June 13: Ecclesiastes 7:11-29; Mark 7:24-37; Psalms 35-36

June 14: Ecclesiastes 8:1-17; Mark 8:1-21; Psalm 37

June 15: Ecclesiastes 9:1-17; Mark 8:22-38; Psalms 38-40

June 16: Ecclesiastes 10:1-20; Mark 9:1-13; Psalms 41-43

June 17: Ecclesiastes 11:1-10; Mark 9:14-32; Psalms 44-46

June 18: Ecclesiastes 12:1-14; Mark 9:33-50; Psalms 47-49

June 19: Proverbs 1:1-19; Mark 10:1-12; Psalms 50-52

June 20: Proverbs 3:5-24; Mark 10:13-31; Psalms 53-55

June 21: Proverbs 4:1-9; Mark 10:32-52; Psalms 56-58

June 22: Proverbs 5:1-23; Mark 11:1-19; Psalms 59-61

June 23: Proverbs 8:1-21; Mark 11:20-33; Psalms 62-64

June 24: Proverbs 8:22-36; Mark 12:1-12; Psalms 65-67

June 25: Proverbs 9:1-18; Mark 12:13-27; Psalm 68

June 26: Proverbs 10:1-23; Mark 12:28-44; Psalms 69-70

June 27: Proverbs 13:1-14; Mark 13:1-23; Psalms 71-72

June 28: Proverbs 14:1-18; Mark 13:24-37; Psalms 73-74

June 29: Proverbs 15:1-17; Mark 14:1-11; Psalms 75-77

June 30: Proverbs 16:1-16; Mark 14:12-31; Psalms 78