September 2016 Readings

September 1: 2 Samuel 11:14-27; 1 Corinthians 15:35-58, Psalms 82-85

September 2: 2 Samuel 12:1-25; 2 Corinthians 1:1-22, Psalms 86-88

September 3: 1 Kings 2:1-12; 2 Corinthians 1:23-2:17, Psalms 89

September 4: See Order of Worship for Sunday’s Texts

September 5: 1 Kings 3:1-15; 2 Corinthians 3:1-18, Psalms 90-92

September 6: 1 Kings 4:20-34; 2 Corinthians 4:1-18, Psalms 93-94

September 7: 1 Kings 5:1-18; 2 Corinthians 5:1-21, Psalms 95-97

September 8: 1 Kings 7:51-8:21; 2 Corinthians 6:1-18, Psalms 98-101

September 9: 1 Kings 8:22-30, 46-63; 2 Corinthians 7:1-16, Psalms 102-103

September 10: 1 Kings 10:1-13; 2 Corinthians 8:1-24, Psalms 104

September 11: See Order of Worship for Sunday’s Texts

September 12: 1 Kings 11:1-13; 2 Corinthians 9:1-15, Psalms 105

September 13: 1 Kings 11:42-12:19; Colossians 1:1-23, Psalms 106

September 14: 1 Kings 12:20-33; Colossians 1:24-2:7, Psalms 107

September 15: 1 Kings 16:29-17:24; Colossians 2:8-23, Psalms 108-109

September 16: 1 Kings 18:20-40; Colossians 3:1-25, Psalms 110-113

September 17: 1 Kings 19:1-21; Colossians 4:1-18, Psalms 114-115

September 18: See Order of Worship for Sunday’s Texts

September 19: 2 Kings 2:1-14; Ephesians 1:1-23, Psalms 116-118

September 20: 2 Kings 4:1-17; Ephesians 2:1-22, Psalms 119:1-32

September 21: 2 Kings 4:18-37; Ephesians 3:1-21, Psalms 119:33-72

September 22: 2 Kings 4:38-44; Ephesians 4:1-24, Psalms 119:73-104

September 23: 2 Kings 5:1-24; Ephesians 4:25-5:14, Psalms 119:105-144

September 24: 2 Kings 6:1-23; Ephesians 5:15-33, Psalms 119:145-176

September 25: See Order of Worship for Sunday’s Texts

September 26: 2 Kings 9:1-13, 30-37; Ephesians 6:1-24, Psalms 120-125

September 27: 2 Kings 10:18-31; Philippians 1:1-20, Psalms 126-131

September 28: 2 Chronicles 29:1-24; Philippians 1:21-2:11, Psalms 132-135

September 29: 2 Chronicles 31:1-21; Philippians 2:12-30, Psalms 136-138

September 30: 2 Chronicles 32:1-23; Philippians 3:1-21, Psalms 139-140